WinCABAS

WinCABAS on Consulting AB poolt välja töötatud normeerimistarkvara, mis võimaldab koostada sõiduautode ja väikeveokite remondikalkulatsioone. WinCABAS sisaldab varuosade ja värvimaterjalide hindu ning remonditööde ajanorme. Eestis tegutsevad kindlustusandjad ja autoremondiettevõtted kasutavad programmi WinCABAS kahjukäsitlusprotsessis.